Thơ lục bát

Mắt buồn

Mắt buồn

Bóng mây trời cũ hao mòn Chiêm bao náo động riêng còn hai tay Tấm ...
Đêm chiêm bao

Đêm chiêm bao

Màu xanh trút giũ tay vàng Biển đêm náo động nằm ngang nghe trời Mộng ...
Mai sau em về

Mai sau em về

Em về mấy thế kỷ sau Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ... ...
Gái Quê

Gái Quê

Một đời con gái quê tôi Quanh năm cày cấy tiếng cười giòn tan Cánh đồng như ...
Chi tôi

Chi tôi

Vai gầy chị gánh nắng mưaVít cong đòn gánh ngày xưa… tảo tầnLo cơm áo, ...
Uống đêm

Uống đêm

Uống hoài không cạn xưa xăm khát yêu chẻ bớt nụ rằm cơi đêm trăng ...