Thơ vần

asddfgjhkl

asddfgjhkl

dgcfvgbhjn zxcfhgjj
Tiễn bạn đoạn cuối cuộc đời

Tiễn bạn đoạn cuối cuộc đời

Mình về thăm bạn đêm mưaCam Ranh trường cũ ngày xưa bạn hiềnNhói đau phận ...
Lời Non Nước

Lời Non Nước

Ký tạm ước để rồi bội ướcGiặc Pháp cố tình chiếm nước taLời kêu gọi ...
Thu Muộn

Thu Muộn

Sớm mùa thuCon đường quen bỗng thân thương đến lạ.Hoa sữa ngà đưa đẩy rắc ...