Truyện ngắn

Truyện "Từ ngày mẹ chết" - Nam Cao

Truyện "Từ ngày mẹ chết" - Nam Cao

Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. Hồi ...
Tác phẩm Nghèo

Tác phẩm Nghèo

- Bu ơi con đói.... Lần này có lẽ là lần thứ mười, thằng cu bé ...
Trăng Sáng

Trăng Sáng

Điền có bốn cái ghế mây. Tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ có bốn ...