Bông hồng

Ngoài hiên nở rộ một bông hồng
Gió lạnh run người giữa tiết đông
Cánh thắm tươi màu hoa rực rỡ
Hanh khô rét buốt vẫn ấm nồng!

Tạ Duy Trinh

< Trở lại