Chi tôi

Thái Giang

Vai gầy chị gánh nắng mưa
Vít cong đòn gánh ngày xưa… tảo tần
Lo cơm áo, quên tuổi xuân
Nuôi đàn em, chưa một lần được yêu

Trời chi chưa sáng đã chiều
Lo toan vợi gánh, bóng xiêu về già
Người ta con cái, người ta…
Phận mình cánh gián biết là về đâu ?

Trăng khuya, gối chiếc, ruột nhàu
Chị đem áo cũ vá khâu kiếp mình
Mũi kim chạm phai hồn trinh
Ngoài sáu mươi vẫn như hình... tuổi yêu!

T.G

< Trở lại