Đông ấm

Gió lạnh mưa rào lá ngả nghiêng
Bâng khuâng lắng đọng tiếng em hiền
Anh ơi kẻo cảm đông rồi đấy
Ấm áp môi cười ánh mắt duyên!

Tạ Duy Trinh

< Trở lại