Nắng Đông

Hây hẩy hanh hanh nắng chớm đông.
Đẹp như em gái thủa chưa chồng.
Lãng khách xao long không muốn bước.
Đặt vội nụ hôn quấn quýt nồng.

Phạm Đức Anh

< Trở lại