Tiễn bạn đoạn cuối cuộc đời

Nguyễn Thị Bích Thoa

Mình về thăm bạn đêm mưa
Cam Ranh trường cũ ngày xưa bạn hiền
Nhói đau phận gái thuyền quyên
Họa dày phúc mỏng truân chuyên
Ngậm ngùi

Mới hôm trước bạn mỉm cười
Hôm nay vội khép kiếp người
Trăm năm?
Mền hoa
Gối chiếc
Bạn nằm
Tiếng cười như thể xa xăm
Đọa đày

Hỏi trời khóc cạn đêm nay
Hay tim mình đã nợ vay bão bùng?
Bạn đang đau
Mình đau cùng
Tiển đưa một đoạn
Chập chùng
Lệ rơi!

Đôi tay cố níu rã rời
Tàn hơi bạn cố nói lời
- cảm ơn!
Ngoài trời mưa đổ từng cơn
Cầu xin đừng đổ nỗi hờn giận thêm

Xót thương cho bạn êm đềm
Dẫu rằng đoạn cuối …
Hết đêm lại ngày
Mình về thăm bạn đêm nay
Xót xa tiễn nửa đoạn này
Rồi đi…

N.T.B.T

< Trở lại