Tin tức -Sự kiện

Văn thơ của Bác Hồ - một thế giới không cùng cho những khám phá

Văn thơ của Bác Hồ - một thế giới không cùng cho những khám phá
“Đọc văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, tôi luôn luôn đặt cho mình các câu hỏi về những bí ẩn chưa biết hết được. Nghiên cứu về ...

Thời bao cấp, văn nghệ sĩ sống và viết thế nào

Thời bao cấp, văn nghệ sĩ sống và viết thế nào
Nhà văn Ngô Minh nhớ ông và bạn văn cứ gặp nhau là đọc thơ và nói chuyện đói khổ, còn nhà thơ Anh Ngọc kể việc bị bao cấp ...